The Nanny Diaries

Nanny diaries

De film The Nanny Diaries heb ik iets van 10 keer gezien. Het blijft een leuke film!

Ik ben dan wel geen nanny maar ik pas wel sinds mijn 13e op kinderen. Oppassen heb ik altijd ontzettend leuk gevonden! Het lijkt mij echt leuk om een groot gezin te hebben met 4 kinderen. Maar dan moet ik wel eerst een leuke echtgenoot vinden haha! ;)

In de The Nanny Diaries laten ze een hardwerkende vader en een drukke moeder zien. Zij maken niet genoeg tijd vrij voor hun zoon Grayer. De zorg van Grayer wordt volledig overgedragen aan de nanny. Soms zien ze Grayer een paar dagen niet.

Ik weet dat in sommige gevallen het niet anders kan. Dat beide ouders moeten werken om rond te komen. Toch vind ik het erg jammer dat niet alle ouders (kunnen) genieten van hun opgroeiende kind. Geniet van je kinderen!

Ik heb zelf geen kinderen, maar ik weet zeker dat ik er geen minuut van zou willen missen. (in ieder geval niet voor een paar dagen zoals in de film! ;))

Zou jij zo lang je (toekomstige) kind kunnen missen?

See u soon!

Isabel Cristina

P.s. The Nanny Diaries is vanavond om half 9 op RTL4 te zien. (Nederlandse televisie)

 / I’ve seen the movie The Nanny Diaries like 10 times. I still love this movie!

I‘m not a nanny, but I am a baby-sitter since I was 13. I’ve always liked to take care of children!  I would like a big family with 4 kids. But first I have to find my husband haha! ;)

The nanny diaries shows a hardworking father and a very busy mother. They don´t make enough time for their son Grayer. The care of Grayer is fully transferred to the nanny. Sometimes they don´t see Grayer for days.

I know
that in some cases both parents have to work. However, I feel very sorry for all parents who don’t have te time see their child growing up. If you can, joy their chilhood!

I don’t have kids of my own, but I‘m sure I wouldn’t miss a minute of them. (at least not for days! Just like in the movie?)

Could you live a few days without your (future) kids?

See u soon!

Isabel Cristina

P.s. The Nanny Diaries is tonight on RTL4 9.30 (Dutch television)

♡ E-mail adres wil not shown in comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s