The funniest questions about my adoption!

Family
Naast de standaard vragen heb ik ook een hoop grappige vragen gehad!
/ I had a lot of standard questions, but also a lot of funny questions!Door de jaren heen ben ik een aantal vragen tegen gekomen die ik persoonlijk erg grappig vind.
Ik deel ze graag met jullie: /Over the years I have encountered a number of questions I personally find very funny .
I like them to share with you :

Mensen die niet weten dat ik ben geadopteerd: /People who don’t know that I ‘m adopted :
“Jij lijkt echt op je moeder!”
Mensen die mijn moeder en mij niet goed kennen zeggen dit heel vaak. Ik vind dit echt grappig, want zodra ik zeg dat ik geadopteerd ben valt er altijd een stilte. Qua uiterlijk lijk ik niet op mijn moeder, maar qua maniertjes en doen wel.
/” You look like your mother! “
I hear that quite often from people who don’t know me and my mom very well. I find this really funny , because when I say I ‘m adopted , there is always a silence. In appearance, I don’t look like my mother, but as far as mannerisms I do look like my mom.
“Ben jij geadopteerd?! Dat had ik echt nooit geraden”
Mijn voor en achternaam zijn heel erg Nederlands, daar komt ook bij dat ik accentloos Nederlands spreek en mensen niet denken dat ik uit Zuid-Amerika kom. Er wordt vaak gedacht dat ik een donkere vader en een blanke moeder heb of andersom.
/” Are you adopted? ! I had really never guessed ”
My first and last name are very Dutch , I speak Dutch without any accent and people don’t think I come from South America. They often think I have a colored father and a caucasian mother or vice versa.

Mensen die weten dat ik geadopteerd ben: /People who know that I ‘m adopted :
“Ik kijk altijd spoorloos! Kijk jij ook altijd spoorloos?”
Als mensen horen dat ik geadopteerd ben, is dit de eerste vraag die ze stellen. Waarom weet ik ook niet haha. Het antwoord hierop is: nee, ik kijk alleen als er een aflevering over Colombia gaat.
/” I always look Spoorloos ! Do you look spoorloos? ” (Dutch tv program about finding biological family)
This is the first question if people hear I ‘m adopted. I have seriously no idea why haha . The answer is : no, I only watch episodes about Colombia.

“Noem jij je adoptiemoeder, mama?”
Haha het antwoord is JA! Hoe zou ik ze dan moeten noemen? Adoptie-moeder en adoptie-vader? Nee, dat klinkt raar! ;-) Ze voelen en zijn ook mijn “echte” ouders.
/” Do you call your adoptive mother , Mama? “
Haha the answer is YES ! How am I supposed to call them? Adoptive mother and adoptive father ? No that’s sounds weird! ;-) They feel and are my “real” parents!

“Op welke leeftijd werd er verteld dat je geadopteerd was?”
Deze vraag wordt ook héél vaak gevraagd. Het antwoord hierop is: van jongs af aan vertelde mijn ouders al dat ik niet uit de buik van mijn moeder kwam. Er is dus niet echt een leeftijd waarop het is verteld. Mijn ouders zijn er altijd heel open over geweest. Ook is het altijd wel duidelijk geweest dat ik niet uit mijn moeders buik kwam aangezien zij er hartstikke Nederlands uit zien (blank, blond haar, blauwe ogen) en ik absoluut niet. ;-)
/” At what age were you told you were adopted? ”
This question is asked very often. The answer is : I ‘ve always known because from an early age they told me I did not come from moms belly. My parents have always been very open about it. It has also been very clear I came not from my mother’s belly: they look typical Dutch (white, blonde hair and blue eyes ) and I definitely do not! ;-)

Heb jij nog een (grappige) vraag?
/Do you have a (funny) question?

Bedankt voor het langskomen, ik zou het leuk vinden als je een berichtje achterlaat!
/Thanks for stopping by! Don’t forget to leave a comment!

See  you soon!

Isabel Cristina

3 responses to “The funniest questions about my adoption!

♡ E-mail adres wil not shown in comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s